پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۰

دلگير دلگيرم مرا مگذار و مگذر

  دلگير دلگيرم مرا مگذار و مگذر
  از غصه ميميرم مرا مگذار و مگذر


  با پاي از ره مانده در اين دشت تبدار
  اي واي ميميرم مرا مگذار و مگذر


 سوگند بر چشمت که از تو تا دم مرگ
 دل بر نميگيرم مرا مگذار و مگذر


 بالله که غير از جرم عاشق بودن اي دوست
 بي جرم و تقصيرم مرا مگذار و مگذر


 با شهپر انديشه دنيا گردم اما
 در بند تقديرم مرا مگذار و مگذر


 آشفته تر زآشفتگان روزگارم
 از غم به زنجيرم مرا مگذار و مگذر.

 شعر از:يدالله عاطفي؛ خواننده: حمیدرضا نوربخش