یکشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۳

در آنجا كه من نيستم

درآنجا كه من نيستم، چيست
در آنجا مگر كيست
در آنجا مگر تو باشی
ورنه
هيچكس نيست
هيچ، كس ای دوست
("به پاسداشت شعر"بی تو خاكسترم، بی تو ای دوست)